FANDOMYawara Chatora & Shino Sosaki vs. Kenji Hikiishi & Shuichi Iguchi is a battle fought between the Pussycats members, Yawara Chatora and Shino Sousaki, and League of Villains members, Kenji Hikiishi and Shuuichi Iguchi.

Battle

Aftermath

References